24.
Zabrzański
Międzynarodowy
Festiwal Organowy
im. ks. Antoniego
Chlondowskiego

Zabrze, sierpień–wrzesień 2019

Instrumentarium


Organy w kościele św. Jadwigi


img

Firma: Gebrüder Walter
Opus 158
Rok budowy: translokowane w 1929 roku

liczba manuałów:
1+P
liczba głosów:
8
liczba miechów:
1
zakres klawiatury manuałowej:
C-f3
zakres klawiatury pedałowej:
C-d
rodzaj traktury:
mechaniczna
rodzaj wiatrownic:
klapowo-zasuwowe

szczegółowa dyspozycja instrumentu:
manuał I:

Principal 8';
Salicet 8';
Flaute 8';
Octave 4';
Flaut amabile 4';
Rauschquinta 2 fach.
pedał:
Subbas 16';
Violoncello 8'
połączenia:
Pedal


Organy w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela


Firma: Rieger
Rok budowy: 1927

Manuał I:
Principal* 8’
Bourdon 16’
Gamba* 8’
Salicjonal* 8’
Gedeckt 8’
Octave 4’
Flute harmonique 4’
Mixtur 4 fach 2 2/3
Trompette* 8’

Manuał II:
Geigenprinzipal 8’
Aeoline 8’
Vox coelestis* 8’
Konzertflöte 8’
Lieblich Gedeckt 8’
Prästant 4’
Rohrflöte 4’
Flautino 2’
Oboe 8’

Pedał:
Subbas 16’
Violon 16’
Bourdonbass 16’
Oktavbass 8’
Cello 8’


Organy w kościele św. Józefa

(duże organy na chórze)

img

Firma: Rieger
Rok budowy: 1939-1940

liczba manuałów:
3+P
liczba głosów:
29
zakres klawiatury manuałowej:
C-g3
zakres klawiatury pedałowej:
C-f
rodzaj traktury:
elektro-pneumatyczna
rodzaj wiatrownic:
stożkowe
szczegółowa dyspozycja instrumentu:
manuał I:
Principall 8';
Saliziol 8';
Kupferflöte 4';
Octave 8'; Mixtur 11/3';
Trompete 16'.
manuał II:
Gemshorn 8';
Geigen Princiapll 4';
Nachthorn 4';
Flachflöte 2';
Zazard 22/3';
Sifflöte 1';
Krummhorn 8'.
manuał III:
Ruhrgeadackt 16';
Flöten principall 4';
Quintadena 8';
Ital Princiapll 4';
Dolcflöte 4';
Blockflöte 2';
Scharfcymbel 1';
Vox humana 8'.
pedał:
Untersatz 16';
Principallbass 16';
Ruhrgedackt 16';
Principallflöte 8';
Gemshorn 8';
Italprincipall 4';
Posaune 16';
Singendcornett 2'.
połączenia:
Super I;
II-I;
III-I;
Super III-I;
III-I;
Super III;
I-P;
II-P;
III-P;
Super III-P.
urządzenia dodatkowe:
Tremolo III;


Organy w kościele św. Józefa

(w prezbiterium kościoła)

Firma: Rieger

liczba manuałów:
2+P
liczba głosów:
14
liczba miechów:
1
zakres klawiatury manuałowej:
C-g3
zakres klawiatury pedałowej:
C-f
rodzaj traktury:
elektro-pneumatyczna
rodzaj wiatrownic:
stożkowe
szczegółowa dyspozycja instrumentu:
manuał I:
Prinzipal 8';
Rohrflöte 8';
Dolce 8';
Octave 4';
Mixtur 11/3'.
manuał II:
Spitzgedackt 8';
Querflöte 4';
Octave 2';
Kopf. Regal 4'.
manuał III:
nie ma
pedał:
Subbas 16';
Quintatenbass 16';
Octavbass 8';
Sabnetbass 8';
Prinzipal 4'.
Super I;
Sub II-I;
II-I;
Super II-I;
Super II;
I-P;
II-P.
urządzenia dodatkowe:
Tremolo II


Organy w kościele św. Macieja


Firma: Carl Volkmann - Gliwice

Traktura mechaniczna
Zakres klawiatur:

manuał C-es3
pedał:
C-d
Połączenia:
pedal koppel,
manual koppel
manuał I:
Principal 8',
Gamba 8',
Flote 8',
Octave 4',
Mixtur 3 fach,
Trompete 8'
manuał II:
Gedeckt 8',
Salicet 8',
Flote 4',
Nachthorn 2'
pedał:
Subbass 16',
Cello 8'


Organy w kościele Niepokalanego Serca NMP w Zabrzu


img

Firma: Walcker
Firma: (translokacja i adaptacja: Jan Wyleżoł, Marek Moćko)
Rok budowy: lata 1950-te (zaadoptowany w latach 2002-2004).

liczba głosów:
45
zakres klawiatury manuałowej:
C-g3
zakres klawiatury pedałowej:
C-f
rodzaj traktury:
mechaniczna (manuałowa),
rejestrowa pneumatyczna
rodzaj wiatrownic:
klapowo-zasuwowe
szczegółowa dyspozycja instrumentu:
Manuał I:
Pomer 16';
Principal 8';
Gemshorn 8';
Gedeckt 8';
Oktave 4';
Nachthorn 4';
Schweizerpfeife 2';
Quinte 22/3';
Terzcymbel 1/4';
1/5';
1/6';
Mixtur 4-6 fach.;
Fagott 16';
Trompete 8' (Hauptwerk).
Manuał II:
Rohrgedackt 8';
Quintade 8';
Weichornpfeife 8';
Bifara 8';
Principal 4';
Blockflöte 4';
Principal 2';
Terz 13/5';
Quinte 11/2';
Septime 11/7';
Scharf 4-5 f.;
Dulcian 16';
Rohrschalamei 8';
Tremulant (Schwellwerk).
Manuał III:
Koapelflöte 8';
Prästant 4';
Rohrflöten';
Sesquialetra 2 fach.;
Spitzflöte 2';
Nachthorn 1';
Zymbel 3 fach.;
Holzkrumhorn 8';
Schalamey 4';
Tremulant (Rückpositiv).
Pedał:
Untersatz 32';
Principal 16';
Subbas 16';
Octave 8';
Nachthorn Gedackt 8';
Octavflöte 4';
Flachflöte 2';
Hintersatz 4-6 fach.;
Posaune 16';
Trompete 8';
Clairon 4'.
połączenia:
SW-P;
HW-P;
RP-P;
RP-HW;
SW-HW.
urządzenia dodatkowe:
Schweller II m.;
1/2/3/4 WK;
Tutti;
Hand reg.


Organy w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zabrzu-Rokitnicy


Manuał I C – g,
56 klawiszy
Manuał I:
Bordun 16';
Principal 8';
Flöte 8';
Gamba 8';
Gemshorn 8';
Octave 4';
Rohrflöte 4';
Rauschquinte 2 2/3';
Terz 1 3/5';
Mixtur 3-4 fach;
Trompete 8'.
Manuał II C – g,
56 klawiszy
Manuał II:
Quintatön 16';
Hornprincipal 8';
Violine 8'; G
edeckt 8';
Portunal 8';
Salicet 8';
Aeoline 8';
Vox coelestis 8';
Geigenprincipal 4';
Flauto traverse 4';
Harmonia aeternea 3-4 fach;
Clarinette 8'.
Pedał C – d,
27 klawiszy
Pedał:
Contrabas 16';
Subbas 16';
Zartbass 16';
Principalbass 8';
Flautbass 8';
Cello 8';
Posaune 16'.


Organy w kościele św. Jana Chrzciciela w Zabrzu-Biskupicach


Manuał I:
Principal 8';
Bourdon 16';
Gamba 8';
Salicjonal 8';
Gedeckt 8';
Octave 4';
Flute 4';
harmonique 4 fach 2;
Mixtur 2/3;
Trompette 8'.
Manuał II:
Geigenprinzipal 8';
Aeoline 8';
Vox coelestis 8';
Konzertflöte 8';
Lieblich Gedeckt 8';
Prästant 4';
Rohrflöte 4';
Flautino 2';
Oboe 8'.
Pedał:
Subbas 16';
Violon 16';
Bourdonbass 16';
Oktavbass 8';
Cello 8'.


Organy w kościele św. Wawrzyńca w Zabrzu-Mikulczycach


Manuał I:
Principal 16';
Principal 8';
Gedeckt 8';
Hohflöte 8';
Gemshorn 8';
Octave 4';
Rohrflöte 4';
Quinte 2 2/3';
Octave 2';
Mixtur 4-5 fach;
Trompete 8'.
Manuał II:
Geigenprincipal 8';
Flöte 8';
Lieblich Gedeckt 8';
Salicional 8';
Schalmey 4';
Spitzflöte 4';
Schweiegel 2';
Cornett 2-3 fach;
Krummhorn 8'.
Manuał III:
Bordun 16';
Weitprincipal 8';
Violine 8';
Flaut major 8';
Blockflöte 8';
Quintade 8';
Aeoline 8';
Vox coelestis 8';
Kupferflöte 4';
Fugara 4';
Nachtchorn 2';
ifflöte 1';
Cymbel 3 fach;
Horn 8'.
Pedał:
Principalbass 16';
Violon 16';
Subbas 16';
Zartbass 16';
Quintbass 10 2/3';
Octavbass 8';
Flautbass 8';
Choralbass 4';
Pedalmixtur4;
Posuane 16';
Tuba 8'.


Organy w kościele p.w. Wniebowzięcia Najściętszej Marii Panny w Zabrzu-Biskupicach


Organy BERSCHDORF – NEISSE

Manuał I:
Trompete 8';
Mixtur (4-5 fach);
Schwiegel 2';
Spillpfeife 4';
Octave 4';
Rohrflöte 8';
Prinzipal 8';
Praestant 16'.
Manuał II:
Krummhorn 4';
Cymbel (3 fach);
Terz 1 3/5';
Prinzipal 2';
Nasard 2 3/4';
Blockflöte 4';
Quintade 8';
Weitgedeckt 8'.
Manuał III:
Regaltrompete 8',
Scharff (3-4 fach);
Gemshorn 2';
Koppelflöte 4';
Singendprinzipal 4';
Salicional 8';
Holzflöte 8';
Ital. Prinzipal 8';
Bordun 16'.
Pedał:
Posaune 16'; Mixtur (3 fach);
Flachflöte 2';
Choralbass 4';
Gedecktbass 8';
Octavbass 8';
Subbass 16';
Prinzipalbass 16'.
Łączniki:
Pedalkop. I/P;
Pedalkop. II/P;
Pedalkop III/P;
Manualkop. II/I;
Manualkop. III/I;
Manualkop. III/II;
Oberoctavkop. III/I;
Unteroctavkop. III/I;
Oberoctavkop. II;
Unteroctavkop. III.
Tremolo III man.,
I wolna kombinacja,
II wolna kombinacja,
Tutti,
Organo Pleno,
Włącznik crescendo,
Wałek crescendo/decrescendo,
utomat.
Pedal,
Włacznik/wyłącznik głosów językowych


Organy w kościele p.w. Matki Bożej Różańcowej w Zabrzu-Grzybowicach


Organy Viscont – Jubileum 332, zakupione w 13.02.1997

Manuał I:
Principal 8';
Bourdon 8';
Principal 4';
Flute 4';
Nazard 2 2/3' Flautino 2';
Tierce 1 3/5';
Mixture V;
Cromorne 8'.
Manuał II:
Principal 16';
Principal 8';
Gedackt 8';
Octave 4';
Rohrfloete 4';
Superoctave 2' Quinte 1 1/3;
Mixture IV;
Trumpet 8'.
Manuał III:
Bourdon 8;
Viola 8';
Octave 4'; Flute 4';
Flautino 4;
Corbet V.
Pedał:
Principal 16';
Subbas 16';
Principal 8';
Bourdon8';
Octave 4';
Mixture V;
agotto 16';
Trumpet 8';
Regal 4'


Organy w kościele św. Teresy w Zabrzu-Mikulczycach


img

Manuał I:
Flet pomorski 16';
Pryncypał 8';
Salicjonał 8';
Oktawa 4';
Flet 4';
Oktawa 2';
Kwintan 2+1 1/3';
Cornet 2 2/3';
Mixtura 1 1/3';
Trąbka 8'.
Manuał II: Flet kryty 8';
Kwintadena 8';
Pryncypał 4';
Oktawa 2';
Kwinta 1 1/3';
Piccolo 1';
Cymbel 1/3';
Musette 8'.
Manuał III:
Bordun 16';
Prestant 8';
Flet harmon. 8';
Pryncypał 4';
Koppelflet 4';
Kwinta 2 2/3';
Sifflet 2';
Tercja 1 3/5';
Szarf 1';
Szalej 8'.
Pedał:
Prync-bas 16';
Subbas 16';
Oktawbas 8';
Basflet 8';
Chorałbas 4';
Rożek 2';
Mixtura 2 2/3';
Puzon 16'.
Połączenia
I-ped,
II-ped,
III – ped,
II-I,
III-I,
III-II,
III-I supper. 4 kombinacje,
Tutti,
Pleno,
Crescendo,
III man Echo,
A.P.