25.
Zabrzański
Międzynarodowy
Festiwal Organowy
im. ks. Antoniego
Chlondowskiego

Zabrze, wrzesień–październik 2020

KontaktUrząd Miejski w Zabrzu

Wydział Kultury i Dziedzictwa

tel. 32 373 34 14

mail: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl


Waldemar Krawiec

mail: waldemarkrawiec@wp.pl