Uczestnicy


Henryk Botor

 • img

  więcej ››


  Kompozytor i organista, urodzony 16 marca 1960 r. w Tychach.

  Naukę gry na fortepianie pobierał najpierw prywatnie, później w szkołach muzycznych w Tychach i Bielsku-Białej. Ukończył studia w Akademii Muzycznej w Krakowie: wychowanie muzyczne (dyplom w 1984 r.), kompozycję pod kierunkiem Marka Stachowskiego (dyplom w 1989 r.) oraz grę na organach w klasie Mirosławy Semeniuk-Podrazy (dyplom z wyróżnieniem w 1989 r.). Ponadto w 1988 r. pobierał naukę improwizacji u Jana Jongepiera w Holandii. W 1990 r. uczestniczył w Letniej Akademii Organowej w Haarlem w Holandii, gdzie kształcił się pod kierunkiem Hansa Haselböcka i Andersa Bondemana.

  Jako organista koncertował w Polsce, Holandii i Niemczech wykonując również własne kompozycje oraz improwizacje. W 1997 r. nagrał płytę CD, na której uwiecznił brzmienie organów tyskich.

  W 1997 r. zdobył I nagrodę na Konkursie Kompozytorskim „Vox Basilicae Calissiensis” w Kaliszu za Litanię do Świętego Józefa na chór mieszany a cappella (1997), w 2002 r. – I nagrodę na Konkursie Kompozytorskim w Mikołowie, w 2004 r. – III nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim „Muzyka ogrodowa” w Krakowie.

  Jego utwory wykonywane były przez takie orkiestry, jak Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, orkiestry Filharmonii Krakowskiej i Filharmonii Śląskiej, miały wykonania w ramach wielu festiwali, m.in. Śląskich Dni Muzyki Współczesnej, Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich.

  Henryk Jan Botor pracuje jako organista w krakowskich kościołach, ponadto uczy improwizacji fortepianowej i organowej w Akademii Muzycznej w Krakowie. Jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich.


   


Gereon Krahforst

 • img

  więcej ››


  Gereon Krahforst urodził się w 1973 roku w Bonn. Wcześnie rozpoczęte kształcenie muzyczne kontynuował, studiując w latach 1990–2000 kompozycję, muzykologię, muzykę kościelną, grę na fortepianie i organach w Kolonii i Frankfurcie nad Menem (Clemens Ganz, Daniel Roth). Zdobyte na studiach doświadczenie uzupełnił o liczne kursy mistrzowskie oraz szkolenia pod kierunkiem Marie-Claire Alaina, Jona Laukvika, Petra Ebena, Wolfganga Seifena, Tomasza A. Nowaka, Franza Lehrndorfera, Bernharda Haasa. Pracę organisty znalazł kolejno w kościołach: w Bonn (Kreuzbergkirche), Mönchengladbach (Münsterbasilika), oraz w katedrze w Minden i Paderborn. Następnie wyemigrował na południe Hiszpanii, gdzie pełnił funkcję organisty na instrumencie o znaczeniu narodowym – „Organo del Sol Mayor” w Marbelli (Andaluzja). Do tego czasu studiował, przez osiem lat, improwizację organową w Wyższej Szkole Muzyki, Teatru i Mediów w Hannoverze.

  W latach 2012–2014 pełnił funkcję organisty i kierownika muzycznego w katedrze diecezjalnej w Saint Louis w Missouri – jednej z najważniejszych katedr katolickich w Ameryce. Latem 2014 roku powrócił do Niemiec, gdzie pracował jako muzyk w kościele w Mettlach, a także jako nauczyciel, kompozytor oraz koncertujący organista. W kwietniu 2015 r. został tytularnym organistą i kierownikiem artystycznym w słynnym konwencie benedyktyńskim – Maria Laach. W opactwie tym organizuje też coroczne serie koncertów organowych. Ponadto, jest kierownikiem artystycznym festiwali w Niederehe (Eifel) i Bopparcie. Sam koncertuje, prezentując szerokie spektrum literatury organowej oraz własne kompozycje i improwizacje. Wielowątkową aktywność artysty potwierdzają występy dla radia i telewizji oraz nagrania na płytach CD.
  www.gereonkrahforst.orgWaldemar Gawiejnowicz

 • img

  więcej ››


  Absolwent Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie organów prof. S. Kamińskiego oraz absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Brał udział w mistrzowskich kursach interpretacji (Polska, Niemcy, Szwecja). Jest doktorem sztuk muzycznych w specjalności instrumentalistyka.
  Od roku 2001 prowadzi zajęcia z gry organowej, liturgicznej oraz organoznawstwa na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej macierzystej akademii, obecnie na stanowisku adiunkta.

  Występował jako solista i kameralista na terenie Polski i poza jej granicami (Niemcy, Włochy). W roku 2009 nagrał (wspólnie z sopranistką Barbarą Gutaj) płytę CD Laudate Do-minum cantu et organo – celem upamiętnienia inicjatywy mieszkańców niewielkiej wsi Słonów k/Dobiegniewa, którzy z własnych składek zakupili do świątyni organy piszczałkowe. W 2012 r. nagrał solową płytę CD pt. Muzyka organowa w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Gdańsku. W roku 2015 ukazała się płyta z muzyką solową i kameralną – nagrana na organach Sauera w Drezdenku, dołączona do publikacji dokumentującej XX-lecie Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Podobną publikację z płytą artysta przygotował na XX-lecie Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Iłowej k/Żagania.

  W latach 1996–2016 współorganizował i prowadził łącznie blisko 250 koncertów z udziałem ponad 700 artystów z Polski, Austrii, Belgii, Czech, Francji, Holandii, Niemiec, Łotwy, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i USA.

  Występował z referatami podczas międzynarodowych konferencji naukowych oraz wykładami i prelekcjami w ramach seminariów i warsztatów organizowanych przez uczelnie muzyczne. Pracuje nad redakcją nowej edycji utworów organowych Feliksa Nowowiejskiego. Konsultował dokumentacje do renowacji organów i projekty dyspozycji nowych instrumentów.

  Nagrody i wyróżnienia:
  • wyróżnienie na VII Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi w konkursie organowym (1995),
  • stypendium School of Music and Musicology w Göteborgu (Szwecja), umożliwiające udział w kursie interpretacji w ramach Göteborg International Organ Academy (1996),
  • wyróżnienie od Wicewojewody Gorzowskiego z okazji Inauguracji Roku Kulturalnego (1998) za popularyzację muzyki organowej i organizację festiwali muzyki organowej w Drezdenku,
  • Nagroda Kulturalna Drezdenka za rok 2005, przyznana za organizację i prowadzenie festiwali muzyki organowej i kameralnej w Drezdenku,
  • Medal Srebrny za Długoletnią Służbę, przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2013).Simona Fruscella

 • img

  więcej ››  Urodzona w Campobasso (Włochy), ukończyła klasę organów w Narodowej Akademii Muzycznej w Campobasso.
  Uczestniczyła w wielu kursach mistrzowskich u znanych profesorów, takich jak: K. Shnorr, A.Vogel, P.Westerbrnik, E.Vicardi, A.Sacchetti, G.Parodi, E.Bellotti, poszerzając wiedzę w zakresie muzyki włoskiego renesansu, francuskiego i niemieckiego romantyzmu.

  Brała udział w licznych festiwalach organowych w wielu krajach Europy: Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Niemcy, Polska, Hiszpania, Szwecja, Rumunia, występując jako solistka i kameralistka.

  Jest dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Stowarzyszenia „Kultura i Sztuka” w Campobasso, które regularnie organizuje koncerty organowe we Włoszech.

  Jest pedagogiem w szkole muzycznej II stopnia w Cremonie oraz współpracuje jako organistka z kościołem Świętego Ambrożego w Casalmorano.

  W 2016 roku ukończyła Wydział Muzykologii z tytułem magistra na Uniwersytecie w Pavii.Roman Hyla

 • img

  więcej ››


  Urodzony w 1994 roku. Organista, kompozytor, aranżer, dyrygent. Dyrektor Zagłębiowskiego Festiwalu Organowego. Student Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie organów prof. dr hab. W. Szymańskiego i dra Z. Antonika. Student kierunku Kompozycja i Aranżacja (AM Katowice) oraz Kompozycja muzyki filmowej w AM im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Odznaczony nagrodą za zasługi dla kultury miasta i regionu za całokształt działalności, dwukrotny laureat Nagrody Prezydenta Miasta Będzina oraz stypendysta miasta Będzina.

  Jako organista uczestniczył w licznych kursach i występował w całym regionie. Na swoim koncie ma także autorski wieczór kompozycji „Pół Jazzem pół serio” (2012) oraz premierę „Mszy papieskiej” (Skomponowanej w okazji Kanonizacji św. JP II) na chór, solistów i orkiestrę symfoniczną (Będzin, 2014). Od 2009 roku prowadzi szeroką działalność artystyczną na terenie miasta i regionu. Od 2010 roku prowadzi Big Band. Od 2013 roku Prezes Zarządu Stowarzyszenia Artystów Spectrum. W roku 2015 założył także pierwszą w Diecezji Sosnowieckiej klasę nauki gry na organach. Współtworzył Śląską Orkiestrę Filmową jako aranżer i pianista.Paweł Seligman

 • img

  więcej ››


  Organista, pianista i aranżer. W 1999 roku ukończył z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Cieszynie w dwóch specjalnościach – w klasie fortepianu doc. Janusza Seligmana oraz w klasie organów adi. Bogumiły Dunikowskiej. Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie organów prof. Juliana Gembalskiego i adi. Zygmunta Antonika (2005).
  Odbył szereg warsztatów, kursów mistrzowskich i lekcji otwartych z zakresu gry i improwizacji organowej oraz wykonawstwa muzyki dawnej (Julian Gembalski, Marek Toporowski – Polska, Wolfgang Seifen – Niemcy, Olivier Latry, Jean-Luc Perrot, Georges Guilleard – Francja, Maija Lehtonen – Finlandia, Jan Vladimir Michalko – Słowacja).
  W latach 1995–2008 był organistą kościoła św. Jana Nepomucena w Brennej Leśnicy (diecezja bielsko-żywiecka). Był również pomysłodawcą i koordynatorem społecznej akcji „Organy dla Brennej Leśnicy”. W ramach akcji zebrano fundusze, które pozwoliły tej niewielkiej parafii na zakup wysokiej klasy organów piszczałkowych. Od 2008 r. pełni funkcję organisty kościoła NMP Królowej Polski w Pogórzu k/Skoczowa.

  Jest nauczycielem w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Cieszynie, gdzie prowadzi klasę organów oraz w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju. Pomysłodawca i kierownik artystyczny festiwalu „Wieczory Muzyczne w Leśnicy”. Ma na swoim koncie już dziewięć wydanych płyt CD, w tym sześć z solową muzyką organową. Współpracuje jako akompaniator m.in. z Chórem Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Chórem „Echo” z Zebrzydowic oraz Wyższobramskim Chórem Kameralnym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie. W 2016 roku został odznaczony srebrną odznaką honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr za działalność na rzecz amatorskiego ruchu chóralnego. Koncertuje jako solista i kameralista w kraju i zagranicą (Wielka Brytania, Austria, Francja, Niemcy, Słowacja, Republika Czeska).
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. St. Moniuszki w Zabrzu

 • img

  więcej ››


  Jest placówką artystyczną prowadzoną i nadzorowaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zajęcia prowadzi wysoko wyspecjalizowana kadra pedagogiczna. Nauka w szkole jest bezpłatna, a głównym jej celem jest kształcenie muzyczne dzieci i młodzieży. W szkole prowadzone są zajęcia w specjalnościach: fortepian, organy, akordeon, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, trąbka, waltornia, puzon, perkusja, rytmika i śpiew.

  Szkoła szczyci się wieloma wybitnymi absolwentami: instrumentalistami, śpiewakami, teoretykami muzyki, kompozytorami, realizatorami dźwięku. Przyjazna atmosfera panująca w szkole sprzyja rozwojowi talentu i wrażliwości muzycznej dzieci i młodzieży.

  Poza zajęciami dydaktycznymi szkoła zapewnia uczniom zdobywanie doświadczenia estradowego poprzez udział w warsztatach, przesłuchaniach, koncertach na terenie miasta, kraju i poza jego granicami. Szkoła pełni ważną funkcję edukacyjną i wychowawczą w środowisku. Organizuje koncerty, audycje muzyczne oraz konkursy wiedzy i wykonawcze.

  Szkoła jest laureatem Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury, posiada tytuł Wolontariusza roku oraz wiele innych wyróżnień za aktywność koncertową i działalność charytatywną na rzecz społeczeństwa miasta.
Marcin Jurczyk

 • img

  więcej ››


  Absolwent Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej II st. w Gliwicach z klasy organów dr Marioli Brzoski oraz Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach z klasy organów prof. Juliana Gembalskiego i dra Zygmunta Antonika. Podczas studiów uczestniczył w kursach mistrzowskich muzyki organowej prowadzonych przez wybitnych organistów: D. Titterington (Anglia), B. Oberhamer (Niemcy), B. Klapprott (Niemcy), J.L. Perrot (Francja), J. Tuma (Czechy). Występował jako solista na wielu festiwalach muzyki organowej; Festiwalu Bachowskim w Katowiach i Żorach, Jesieni Organowej w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim, Musica da Chiesa w Pszczynie, Koncertów Organowych w Konwikcie, Europejskiego Festiwalu Muzyki Organowej w Kluczborku, Muzyka w Starym Opactwie w Rudach oraz Toszeckim Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. W 2011 roku reprezentował miasto Bytom podczas koncertu organowego na zaproszenie Instytutu „Die Bruecke” w mieście partnerskim Recklinghausen. Od kilku lat promuje polską muzykę organową w ramach koncertów dla Polonii w katedrze św. Emerama w Nitrze (Słowacja). Obecnie jest organistą parafii Świętej Barbary w Bytomiu, w której na przełomie lat 2015/2016 poprzez cykl koncertów, promował walory brzmieniowe największych organów diecezji gliwickiej znajdujących się w tej świątyni, obecnie poddawanych gruntownemu remontowi. Prowadzi także działalność dydaktyczną w Studium Muzyki Kościelnej w Gliwicach.
Zabrzański Chór Młodzieżowy
„Resonans Con Tutti” im. Norberta Grzegorza Kroczka

 • img

  więcej ››


  Chór założony został w roku 1970 przez wybitnego animatora życia muzycznego Norberta Grzegorza Kroczka i jego żonę Marię, jako chór szkolny przy IV LO w Zabrzu. Powoli rozszerzając swą działalność i zdobywając pierwsze laury zespół przyciągać zaczął młodzież z innych zabrzańskich szkół średnich oraz szkół wyższych. Od roku 1994 po śmierci twórcy Resonansu dyrygentem chóru jest Waldemar Gałązka, drugim dyrygentem i instruktorem emisji głosu jest Arlena Różycka-Gałązka – wychowankowie profesora Norberta Kroczka, którzy wraz z Marią Kroczek od ponad dwudziestu lat kontynuują dzieło Mistrza.

  Dziś Resonans liczy około 80 młodych śpiewaków, nie licząc chóru kandydackiego, w którym corocznie przygotowuje się przyszłych chórzystów do pełnowartościowego udziału w zespole. Chór ma na swoim koncie szereg nagród na krajowych i międzynarodowych konkursach, regularnie zapraszany jest do udziału w prestiżowych koncertach i festiwalach w kraju i za granicą. Zespół systematycznie występuje z polskimi orkiestrami symfonicznymi wykonując rozległy repertuar oratoryjno-kantatowy i operowy, a także muzykę współczesną, pop-oratoria i muzykę rozrywkową z udziałem znanych i popularnych artystów polskiej sceny muzycznej. Na repertuar chóru składa się głównie muzyka a apella różnych epok, często jednak chór zapraszany jest przez orkiestry symfoniczne do wykonań muzyki wokalno instrumentalnej. Resonans con tutti jest laureatem licznych nagród i odznaczeń państwowych m.in. Nagrody Prezydenta Miasta Zabrze w Dziedzinie Kultury, nagrody Zasłużony dla Miasta Zabrze, Nagrody Ligonia, Złotej Odznaki ISME oraz szeregu Pucharów Ministerstw Oświaty oraz Kultury i Sztuki. W roku 2000 zespół został nominowany do Nagrody Polskiego Przemysłu Fonograficznego Fryderyk 1999 za płytę z muzyką Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego w kategorii muzyka dawna. Płyta została nagrana z towarzyszeniem orkiestry Concerto Polacco i europejskiej sławy klawesynisty Marka Toporowskiego.

  Zespół zdobył także wiele nagród, zarówno na konkursach krajowych jak i zagranicznych; do najważniejszych należą: I Miejsce na Światowym Konkursie Chóralnym Im. G. P. da Palestriny w Rzymie, I miejsce Międzynarodowego Konkursu Chóralnego w Cork (Irlandia); 4-krotnie I miejsce cum laude (w tym 2-krotnie summa cum laude) Europejskiego Festiwalu Muzycznego Młodzieży w Neerpelt (Belgia); I miejsce na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Montreux (Szwajcaria); I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym Cantonigros (Hiszpania); I miejsce (w dwóch kategoriach) na Światowym Konkursie Chóralnym w Prevezie (Grecja); I miejsce (w dwóch kategoriach) na Światowym Konkursie Chóralnym w Limburgu (Niemcy); 7-krotnie Grand Prix Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Szkolnych a Capella w Bydgoszczy, Grand Prix i 6-krotnie Złotą Harfę Eola w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Muzyki Dawnej w Kaliszu, 2-krotnie Grand Prix Bydgoskich Impresji Muzycznych. Grand Prix Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Szkolnych a Capella w Bydgoszczy w kwietniu 2004 r., 2 miejsce w kategorii chórów żeńskich na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Cantonigros (Hiszpania) w lipcu 2004 r. oraz zdobycie przez chór żeński Złotego Kamertony na konkursie Chórów a Capella w Bydgoszczy 2005 r., Grand Prix oraz zdobycie Pucharu Rektora Akademii Muzycznej w Katowicach na Konkursie Chórów Śląskich w 2005 roku. Pierwsze miejsca na International Choir Festival of Sacred and Clerical Music Musica Religiosa Olomouc (Czechy), Rimini International Choral Competition (Włochy), 39 International Choral Song Competition Florilège vocal de Tours – FrancjOhrid Choir Festival 2011 (Macedonia), International Choirfestival „Tonen 2000” (Holandia), International Choral Competition Maribor (Słowenia), XV Choral Festival de Neuchatel (Szwajcaria) 2014, Łódzki Festiwal Chóralny Cantio Lodziensis, 2014 – Grand Prix, Myślenicki Festiwal Pieśni Chóralnej Kolędy i Pastorałki 2015 – Grand Prix, V Międzynarodowy Konkurs im. Pau Casalsa ,Canco Mediterrania Lloret de Mar 2015 – srebrny oraz cztery złote dyplomy.Błażej Musiałczyk

 • img

  więcej ››


  Pochodzi z Sieradza. Na stałe związany z Gdańskiem, gdzie od 2006 roku pełni funkcję organisty Archikatedry Oliwskiej, jak również prezentera znajdujących się tam, słynnych na całym świecie organów. W latach 2010–2015 pełnił funkcję dyrygenta chóru Gdańskiego Seminarium Duchownego. Zajmuje się również działalnością pedagogiczną, prowadząc klasę organów w Szkole Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina w Gdańsku-Wrzeszczu.

  Błażej Musiałczyk jest dyrektorem artystycznym Letniego Festiwalu Muzyki Organowej w Tucholi oraz prezesem Fundacji Centrum Rozwoju Sztuki.

  Na stałe współpracuje ze znakomitym trębaczem – Pawłem Huliszem, zespołem Tubicinatores Gedanenses oraz sopranistką Małgorzatą Rocławską, z którymi koncertuje na wielu festiwalach w Polsce i Europie.

  Naukę gry na organach rozpoczął w Salezjanskim Liceum Muzycznym w Lutomiersku, kontynuującego tradycję słynnej szkoły organistowskiej w Przemyślu. 

  Absolwent Gdańskiej Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie organów prof. Romana Peruckiego. Laureat III nagrody na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Organowej w Rumi w roku 2005. W roku 2010 ukończył Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Umiejętności gry doskonalił na wielu kursach mistrzowskich, prowadzonych przez wybitnych pedagogów takich jak: Olivier Latry, Peter van Dijk, Bruno Oberhammer, Wolfgang Deutsch, Jose Enrique Ayarra Jarne, Jaroslav Tuma, Julian Gembalski oraz Pierre Pincemaille i Wolfgang Seifen( improwizacja organowa). W roku 2006 wziął udział w nagraniu płyty „Wielkie organy Archikatedry w Gdańsku-Oliwie”, która została nominowana do nagrody Fryderyka, a następnie uzyskała status złotej płyty. Posiada na swoim koncie nagrania dla radia i telewizji. Koncertuje jako solista i kameralista. Dariusz S. Wójcik

 • img

  więcej ››


  Znany i ceniony, artysta śpiewak, aktor, scenarzysta, reżyser i animator życia kulturalnego. Dyrektor, pomysłodawca i założyciel Teatru Otwartego w Gdańsku – teatru autorskiego, który w roku 2016 obchodził Jubileusz 20-lecia istnienia. Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru Otwartego, pomysłodawca i dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu „Kalejdoskop Form Muzycznych im. Marii Fołtyn” w Sopocie oraz współtwórca Międzynarodowego Festiwalu „Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża”, który od 23 lat jest wiodącym wydarzeniem na Podlasiu. Urodził się w Świdnicy na Dolnym Śląsku. W roku 1989 ukończył z wyróżnieniem studia obejmujące dwa kierunki (wokalny i aktorski). Szlify aktorskie zdobywał pod kierunkiem znakomitego polskiego aktora teatralnego i filmowego Henryka Bisty. Śpiew solowy studiował u Anny Bartoszyńskiej. Dariusz S. Wójcik był wieloletnim solistą Teatru Muzycznego w Gdyni. Był jednym z ulubionych i najbardziej cenionych artystów reżysera i ówczesnego dyrektora Teatru Muzycznego Jerzego Gruzy. Z rodzimym teatrem odbył liczne tournee po USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Niemczech. Współpracował z Operą Bałtycką w Gdańsku, gdzie wykonał z ogromnym sukcesem partię Frosha w operetce „Zemsta Nietoperza” Johanna Straussa. Jako artysta niezależny koncertował na różnych scenach i estradach w Polsce, w Europie i na świecie. Współpracował z Agencją Otto w Kolonii (Niemcy), z którą koncertował m.in. w Niemczech, Austrii, Danii, Belgii, Holandii i Francji. Do swoich niewątpliwych sukcesów artysta zalicza występ na nowojorskim Broadwayu w polskojęzycznej wersji musicalu „Jesus Christus Superstar” A. L. Webbera u boku lidera Zespołu TSA Marka Piekarczyka. Prowadzi bogatą działalność artystyczną jako śpiewak i aktor. Zajmuje się reżyserią, pisze scenariusze do wydarzeń artystycznych, które z niemałym powodzeniem prezentuje nie tylko w ramach kierowanego przez siebie Teatru Otwartego. Dariusz S. Wójcik za swoją aktywność zawodową i społeczną oraz ogromną kreatywność artystyczną uhonorowany został wieloma nagrodami i wyróżnieniami, m.in.: w roku 2010 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski odznaczył Dariusza Wójcika medalem „Zasłużony dla Kultury Polskie”; w tym samym roku otrzymał Nagrodę Kulturalną Marszałka Województwa Podlaskiego za sezon artystyczny 2009/2010 w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury; w czerwcu 2013 r. został laureatem I miejsce w Konkursie „Profesjonaliści Forbesa 2013 – Zawody Zaufania Publicznego” w kategorii AKTOR w województwie pomorskim; w maju 2013 r. otrzymał Złoty Liść Retro 2013, który przyznała mu Rada Programowa Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Retro im. Mieczysława Fogga w uznaniu zasług i dorobku artystycznego oraz za podtrzymywanie tradycji i popularyzację twórczości okresu dwudziestolecia międzywojennego, a w szczególności za koncert „Co nam zostało z tych lat” z największymi przebojami nestora polskiej piosenki M. Fogga; w marcu 2015 r. otrzymał Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla Twórców Kultury na realizację autorskiego projektu, który obejmował wykonanie koncertu i nagranie płyty CD (Live) p.t. „Motywy żydowskie w muzyce świata” dla uczczenia 30-lecia jego pracy artystycznej; 30 lipca 2015 r. otrzymał Nagrodę Okolicznościową Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z okazji 30-lecia pracy artystycznej; 23 sierpnia 2015 r. otrzymał NAGRODĘ KULTURALNĄ Prezydenta Miasta Sopotu z okazji 30-lecia pracy artystycznej; 12 września 2015 r. otrzymał Medal Prezydenta Miasta Gdańska za wkład w życie kulturalne miasta. We wrześniu 2015 r. wraz z Szaweł Lipski Klezmer Quartet dokonał nagrania kolejnej płyty CD z muzyką bliską jego sercu. Płyta pod nazwa „Motywy żydowskie w muzyce świata” ukazała się w listopadzie 2015 r. nakładem Sopockiej Firmy Fonograficznej SOLITON. We wrześniu 2016 r. otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury z okazji Jubileuszu 20-lecia Teatru Otwartego w Gdańsku. Na bogaty repertuar Dariusza Wójcika składają się formy kameralne, operowe, operetkowe, oratoryjno-kantatowe, pieśni i musicale. Posiada nagrania radiowe, płytowe i telewizyjne.