O Festiwalu

Od 1995 r. we wrześniu Zabrze gromadzi wielbicieli muzyki organowej, którzy uczestniczą w koncertach organizowanych podczas Międzynarodowego Zabrzańskiego Festiwalu Organowego im. Ks. Antoniego Chlondowskiego.

W jego ramach zabrzańskie kościoły goszczą najwybitniejszych wirtuozów muzyki organowej.

Organizatorem Festiwalu, który odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Zabrze, jest Urząd Miejski w Zabrzu, a dyrektorem artystycznym Waldemar Krawiec.

Zabrzański Międzynarodowy Festiwal Organowy, który od 21 lat wpisuje się w kalendarz naszych wydarzeń kulturalnych, zasługuje na szczególną uwagę melomanów. Wszystkim, dla których muzyka stanowi ważną okazję do artystycznych przeżyć, warto przypomnieć, że w kolejne weekendy września, zabrzańskie świątynie znów rozbrzmiewać będą muzyką organową wykonywaną na znakomitym poziomie. Specyfika zabrzańskiego festiwalu umożliwia publiczności bezpośredni udział w koncertach, które obywają się w wielu kościołach naszego miasta. Cieszy fakt, że staraniem naszych księży proboszczów i wielu zabrzańskich społeczności parafialnych udało się w ostatnich latach przywrócić blask wielu instrumentom, które wymagały renowacji. Dzięki temu wysiłkowi nie tylko liturgia, ale także festiwalowe koncerty organowe mogą zachwycać piękną muzyką wykonywaną na żywo.

Jestem przekonana, że każdy z festiwalowych koncertów dostarczy uczestnikom bogatych wrażeń artystycznych. Niepowtarzalną atmosferę zapewni też koncert w podziemiach Kopalni Guido – jako wydarzenie kulturalne zorganizowane 320 metrów pod ziemią. Waldemar Krawiec, dyrektor artystyczny festiwalu, zadbał, jak co roku, o szerokie spektrum znakomitych wykonawców.

Gorąco zapraszam do udziału w tegorocznych koncertach Zabrzańskiego Międzynarodowego Festiwalu Organowego!


Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent miasta Zabrze