26.
Zabrzański
Międzynarodowy
Festiwal Organowy
im. ks. Antoniego
Chlondowskiego

Zabrze, wrzesień 2021

O Festiwalu

Od 1995 r. we wrześniu Zabrze gromadzi wielbicieli muzyki organowej, którzy uczestniczą w koncertach organizowanych podczas Międzynarodowego Zabrzańskiego Festiwalu Organowego im. Ks. Antoniego Chlondowskiego.

W jego ramach zabrzańskie kościoły goszczą najwybitniejszych wirtuozów muzyki organowej.

Organizatorem Festiwalu, który odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Zabrze, jest Urząd Miejski w Zabrzu, a dyrektorem artystycznym Waldemar Krawiec.
  hydraruzxpnew4af.onion

Drodzy Zabrzanie,
Szanowni Goście,

Międzynarodowy Festiwal Organowy im. Ks. Antoniego Chlondowskiego, który od ponad ćwierćwiecza gromadzi miłośników muzyki to jedno z bardziej interesujących wydarzeń w zabrzańskim kalendarzu imprez kulturalnych. Inicjatywa zapoczątkowana i z pasją kontynuowana przez znakomitego organistę Waldemara Krawca wpisuje się w klimat Zabrza – miasta kultury i festiwali.

Dzięki wszechstronności oferty połączonej z konsekwentną edukacją artystyczną wykształciliśmy w naszym mieście aktywnego i świadomego odbiorcę kultury. Ważną rolę odegrała w tym procesie szkoła muzyczna, kończycka szkoła plastyczna, ośrodki kultury czy ogniska pracy pozaszkolnej. Działalność Filharmonii Zabrzańskiej, Teatru Nowego, Domu Muzyki i Tańca, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Miejskiego i Muzeum Górnictwa Węglowego wzbogaca zabrzańskie propozycje kulturalne takie jak np. Międzynarodowy Festiwal im. Krzysztofa Pendereckiego, Festiwal Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość przedstawiona”, znakomite koncerty jazzowe i popularne (w tym nowy cykl w kompleksie Królowa Luiza – Szyb Carnall).

Wysoką renomę wypracował Międzynarodowy Festiwal Organowy im. Ks. Antoniego Chlondowskiego. O niezwykłości Festiwalu decydują dwa czynniki. Odbywa się on w wyjątkowych przestrzeniach zrewitalizowanych zabrzańskich obiektów sakralnych i gromadzi najwybitniejszych wykonawców rodzimych i zagranicznych. Z zainteresowaniem wsłuchują się w ciekawe koncerty już od początku tej cennej inicjatywy.

We wrześniowe weekendy serdecznie zapraszam na Festiwal wszystkich miłośników dobrej muzyki w przepięknych przestrzeniach architektury sakralnej.

 

dr Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent miasta Zabrze