25.
Zabrzański
Międzynarodowy
Festiwal Organowy
im. ks. Antoniego
Chlondowskiego

Zabrze, wrzesień–październik 2020

Regulamin


Regulamin organizacji koncertów w ramach Międzynarodowego Zabrzańsdkiego Festiwalu Organowego obowiązujący uczestników, organizatorów oraz wykonawców w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się epidemii wirusa SARS-CoV-2

Termin: 05.09.2020 – 04.10.2020

Miejsce: Kościoły – miejsca kultu religijnego na terenie miasta Zabrze

Organizator: Miasto Zabrze - Wydział Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz Dyrektor artystyczny Festiwalu - Waldemar Krawiec


1. Wszystkich gości, organizatorów i wykonawców obowiązuje:

  1. osłona nosa i ust (maseczki/przyłbice) podczas przebywania w kościele;
  2. dystans 1,5 m osoba od osoby (za wyjątkiem osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym);
  3. dezynfekcja dłoni przy wejściu do kościoła.

2. Polityka informacyjna dla uczestników wydarzeń

  1. Uczestnicy muszą zostać poinformowani o tym, że uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem zapisów niniejszego Regulaminu.
  2. Uczestnik przy wejściu do kościoła ma obowiązek zapoznać się z zapisami Regulaminu, złożyć pisemne oświadczenie, że według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

3. Zasady bezpieczeństwa na terenie wydarzenia

  1. Wejście na koncert do kościoła odbywa się w miejscu oznaczonym.
  2. Objawy zarażenia SARS-CoV-2, które wystąpią podczas trwania koncertu należy zgłosić do przedstawiciela Organizatora.

4. Zasady obowiązujące wykonawców koncertu:

  1. Wykonawca przeprowadza poszczególne działania artystyczne z zastosowaniem dystansu 1,5 metra pomiędzy występującymi tam, gdzie będzie to możliwe(za wyjątkiem członków rodziny lub członków zespołu artystycznego).
  2. Regularna dezynfekcja powierzchni używanych przez artystów, włącznie z instrumentami, z którymi mają bezpośredni kontakt.

Opracował: Wydział Kultury i Dziedzictwa UM w ZabrzuKlauzula informacyjna jest integralną częścią Oświadczenia.

Wzór oświadczenia

pobierz

(pobierz plik. doc)

 

Klauzula informacyjna

pobierz

(pobierz plik. docx)